Email Drukuj

Kalendarz

Zdarzenie 

Tytul:
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów Makroregion Zachodniopomorskie i Wielkopolski
Kiedy:
23.09.2013 - 29.09.2013
Gdzie:
Łazy - Łazy
Kategoria:
szachy klasyczne

Opis

 
K O M U N I K A T
 
 
Eliminacji  Strefowych  Województwa Zachodniopomorskiego
i Wielkopolskiego  do Finałów Mistrzostw  Polski
Juniorów  i  Młodzików  na  2014 r.
 
I. Organizator zawodów
 
- Zachodniopomorski Związek Szachowy  www.zzsach.man.koszalin.pl,
- AKSz „Hetman-Politechnika Koszalińska”, www.hetman.man.koszalin.pl,
- Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe FALA 1,  www.fala1.pl
 
II. Cel zawodów
 
Wyłonienie zawodników w poszczególnych grupach wiekowych kwalifikujących się do finałów Mistrzostw  Polski  Juniorów, Mistrzostw  Polski  Młodzików  i  Ogólnopolskiej  Olimpiady Młodzieży  w  Sportach  Umysłowych  na  rok  2014.
 
III. Termin i miejsce

22.09-29.09.2013r. Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe FALA 1, Łazy k/Koszalina , ul. Pogodna 4, Sala Konferencyjna .  
 
IV.Terminarz rozgrywek
 
22.09. 2013 r.     godz. 15.00 – 19.00 – przyjazd i weryfikacja uczestników,
22.09. 2013 r.     godz. 18.00 – 19.00 – kolacja,
22.09. 2013 r.     godz. 20.00 – odprawa techniczna, wywieszenie list
                                                  startowych i kojarzeń,
23.09. 2013 r.     godz. 09.00 – uroczyste otwarcie zawodów,
23.09. 2013 r.     godz. 09.15 – I runda,
24.09. 2013 r.     godz. 09.00 – II runda, godz. 15.00 - III runda,
25.09. 2013 r.     godz. 09.00 – IV runda,
26.09. 2013 r.     godz. 09.00 – V runda, godz. 15.00 – VI runda,
27.09. 2013 r.     godz. 09.00 – VII runda,
28.09. 2013 r.     godz. 09.00 – VIII runda,
29.09. 2013 r.     godz. 09.00 – IX runda,
29.09. 2013 r.     godz. 14.30 - ceremonia zakończenia
 
V. Warunki uczestnictwa

Prawo startu mają obywatele polscy (oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce) zgłoszeni przez  Związki  Wojewódzkie.  Dodatkowe miejsca w rozgrywkach mają zawodnicy, którzy w bieżącym roku w finałach uzyskali co najmniej 50% punktów (starszy rocznik) lub 40% punktów (młodszy rocznik). - Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.  - Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach. 
 
VI. System rozgrywek:
 
Eliminacje zostaną rozegrane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących grupach wiekowych: do 9 lat, do 11 lat, do 13 lat oraz tylko dla chłopców do 15 lat i do 17 lat (o przynależności do grupy decyduje rocznik urodzenia) zgodnie z „Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2013 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim” z dnia 03.01.2013 r. - Nie należy łączyć turniejów w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej ilości zawodników. -  Eliminacje strefowe rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startujących. W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określa sędzia główny.   -  Tempo gry dla wszystkich wynosi 90 minut na partię + 30 sekund za każde wykonane posunięcie dla zawodnika od początku partii. - W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest by, jeżeli to możliwe, zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund). - Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. - Obowiązuje zapis do końca partii. - Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut  od momentu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. 


 VII. Sędziowanie:
 
Zgłoszenia są przyjmowane poprzez serwis internetowy znajdujący się na stronie www.chessarbiter.to.pl,  
Sędzia główny Mistrzostw:
Tomasz Kamieniecki Nr lic: 16300012, email:kamieniecki.hetman@wp.pl,   tel: +48 517-21-63-17
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks  Szachowy PZSzach. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 30 posunięcia.
 
VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie

Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami - telewizor, dostęp do Internetu .
Wyżywienie – szwedzki stół (śniadanie , kolacja) – 75,00 zł osobo /dzień.
Pokój 1 osobowy z pełnym wyżywieniem -105,00 złosobo /dzień
 
IX. Finansowanie: 
 
Wpisowe  wynosi 60 zł. W kwocie wpisowego zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa, .
Grupy D -11, D-13, C-11 i C-13 zwolnione są z wpisowego. Pobierana będzie jedynie opłata klasyfikacyjno- rankingowa w wysokości 20,00 złotych . Koszty zakwaterowania i wyżywienia należy opłacić przelewem na konto  Zachodniopomorski Związek Szachowy – Koszalin , ul. Piłsudskiego 90
41 1020 27914 0000 7002 0091 3889 , lub gotówką w sekretariacie Mistrzostw przed odprawą techniczną .
 
X.. Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-meil: – markan56@wp.pl -  koordynatora Mistrzostw Mariana Kanarka,  do dnia10.09.2013.
Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów. Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za sprawy bytowe i socjalne (rezerwacja)  p. Wiesława Kanarek telefon/faks 94 34 02 509 , kom. 513 291 476 . Uczestnicy mieszkający poza organizatorem wnoszą opłatę organizacyjno-eksploatacyjną na rzecz właściciela Centrum Fala 1 w wysokości 50,00 złotych.        
 
 
 
XI. Nagrody:
 
AWANS DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI W 2014 ROKU - uzyskuje po 4 najlepszych zawodników w grupach do lat 11, 13, 15, 17,  a do lat 9 awansuje po 6 najlepszych zawodników.
 
Puchary i medale za miejsca I - III. - Nagrody rzeczowe za miejsca
I – VI, wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ilość nagród może ulec zwiększeniu
 
XII. Inne sprawy organizacyjne

- zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką
  opiekunów przez cały czas trwania zawodów.
- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby

  i jednostki delegujące.  
-ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
-organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
 technicznych.
 
 
Kierownik Mistrzostw
Marian Kanarek
 

Miejsce

Miejsce:
Łazy
Miasto:
Łazy

Opis

Przepraszamy, opis nie jest dostepny