Kalendarz wydarzeń

  III IGP ZZSzach - 10+0
  Od Niedziela, 10 Maj 2020
  Do Niedziela, 31 Maj 2020
  Odsłon : 621

  Regulamin cyklu turniejów szachowych "III Internetowe Grand Prix ZZSzach"

  I. ORGANIZATOR

  Zachodniopomorski Związek Szachowy http://www.zzszach.man.koszalin.pl/

  II. TERMINY I MIEJSCE

  Serwis internetowy www.chess.com Klub ZZSzach https://www.chess.com/club/zzszach

  Cykl obejmuje 4 turnieje. Wszystkie turnieje rozpoczynają się w niedzielę o 18:00. Terminy:

  10.05.2020, 17.05.2020, 24.05.2020, 31.05.2020 

  III. ZASADY UCZESTNICTWA

  Turnieje są otwarte i darmowe dla wszystkich chętnych.

  Warunki udziału:

  Należy wcisnąć “Dołącz” i w prośbie o dołączenie wpisać swoje imię i nazwisko. Ewentualnie wystarczy imię i nazwisko wpisane w profilu. Po weryfikacji danych przez administratora prośba o przyjęcie do klubu zostanie zaakceptowana.

  • Zapisanie się do konkretnego turnieju 

  Ostatnim etapem jest dołączenie do turnieju przez link udostępniony w klubie, na stronie ZZSzach lub na profilu Facebook. https://www.facebook.com/zzszach/

  Zapisy do poszczególnych turniejów będą odblokowane 60 minut przed startem turnieju. 

  IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK

  Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 10+0.

  Jedyną punktacją pomocniczą jest Berger. W przypadku równego miejsce jest dzielone.

  V. KLASYFIKACJA CYKLU

  W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu “III IGP ZZSzach”. Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju. Punktacja: 100, 90, 80, 72, 64, 56, 50, 44, 39, 34, 30, 26, 22, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i za dalsze miejsca po 1 pkt. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje: większa liczba rozegranych turniejów, mniejsza suma zdobytych miejsc w poszczególnych turniejach, dogrywka.

  VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  W turnieju nie ma nagród. Gramy dla przyjemności, podtrzymania kontaktów z turniejów na żywo i sportowej rywalizacji w czasach izolacji. Czołowi zawodnicy poszczególnych turniejów zostaną wyróżnieni poprzez publikację ich wyników na stronie internetowej ZZSzach oraz profilu Facebook.

  VII. UWAGI ORGANIZACYJNE

  Nadzór nad turniejami - Arkadiusz Korbal, kontakt: arek@szachy.szczecin.pl

  Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, odwołania poszczególnych turniejów oraz wykluczenia zawodników, którzy nie będą prezentować postawy fair-play. Zabrania się korzystania z pomocy innych osób oraz silników i aplikacji szachowych. Podejrzane partie będą analizowane raportowane do moderatorów platformy chess.com. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne po stronie zawodników oraz zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania poszczególnych turniejów w przypadku wystąpienia problemów technicznych na platformie chess.com.

  VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia turnieju i wyłonienia zwycięzcy. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w turnieju obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu szachowego lub szkoły. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016.922 z 28.06.2016 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

  Miejsce https://www.chess.com/club/zzszach
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl